Mærkning og registrering af hunden

Hundeloven siger, at alle hunde skal være mærket inden de fylder 8 uger. Det betyder, at det i dag er opdrætterens ansvar at få sine hvalpe mærket, inden de kommer hjemmefra.

Opdrætteren kan stadig vælge imellem at få hvalpene chip- eller øre-/lysketatoveret, men langt de fleste vælger i dag chipmærkning, da det er så godt som smertefrit og samtidigt er den eneste godkendte mærkning i forbindelse med rejse.
Sådan ser microchippen ud, der ligges ind under huden i nakken med en kanyle. Den måler ca. 1 x 10mm

Chipmærkningen foregår typisk hos dyrlægen, og kan evt. kombineres med en sundhedsundersøgelse og evt. vaccination. Her anbefaler vi opdrætteren at komme forbi nogle dage før den aftalte tid med en oversigt over hvalpekøberne. Vi skal bruge deres navn, adresse og telefonnummer, samt hvad de påtænker at kalde hvalpen – så kan vi lavet det meste af papirarbejdet på forhånd, hvilket giver mere tid og ro til hvalpene, når I kommer.

Opdrættere af stambogsførte hvalpe har desuden mulighed for at få mærket deres hvalpe af de ID-mærkere, der er tilknyttet det givne avlsforbund (DKK/Dansk Racehundeunion/Dansk Jagthunderegistrering).

Har man købt en hvalp, som af en eller anden årsag ikke er mærket, gælder det om, at få den mærket hurtigst muligt.

Så er hunden chipmærket - fremover vil den altid være identificerbar


Chippen kan aflæses med en særlig chipaflæser. Chipnummeret består af 15 cifre hvoraf de første 3 cifre angiver landekoden - Landekoden for Danmark er 208


Det er desuden lovbefalet, at alle hunde skal bære hundetegn fra de er fyldt 4 måneder. Hundetegnet skal sidde på halsbåndet og være påført ejers navn og fulde adresse.

REGISTRERING OG OMREGISTRERING AF HUNDE

Registreringen af hund i Danmark administreres af:

Dansk Hunderegister
Lyngbyvej 11, 2100 København Ø
Tlf.: 70 27 74 77
E-mail: dansk@hunderegister.dk
Hjemmeside: www.hunderegister.dk - se under F.A.Q.

Hvis du flytter eller får nyt telefonnummer, eller hvis hunden får ny ejer eller dør, er det meget vigtigt, at du meddeler det til Dansk Hunderegister!! Ellers hæfter du for evt. skader den måtte volde hos den nye ejer...

Ændringerne påføres den dertil beregnede "Ændringsmeddelelse", som er den nederste halvdel af den registreringsattest, du modtog fra Dansk Hunderegister, i forbindelse med at hunden blev mærket. Er denne blevet væk, kan Dansk Hunderegister lave en ny til dig - vær opmærksom på, at ved ejerskifte skal den rekvireres af sælger. Dansk Hunderegister kontaktes pr. telefon eller mail.

Ændringer i øvrigt (mindre rettelser der ikke indbefatter ejerskifte, som hvis ejer får nyt telefonnummer eller ny adresse), kan meddeles direkte til Dansk Hunderegister på pr. telefon eller mail.

Udskriv siden