Borrelia

Der er mange flåter på Bornholm, og undersøgelser har vist, at de kan være bærere af alvorlige sygdomme – her iblandt ”Borrelia”. Det er almindeligt kendt at mennesker er udsat for smitte, men de senere års forskning har påvist, at også dyrene kan blive syge, hvilket også er vores oplevelse på klinikken. I Norden er op til 20% af skovflåterne bærere af borrelia-bakterien, som kan give sygdommen Borreliose hos bl.a. hunde.

Borreliose er en besværlig sygdom, fordi den ikke altid giver et entydigt symptombillede. Desuden er sygdommen svær at diagnosticere. Der findes ingen test, der præcis kan sige, at symptomerne hos hunden skyldes borrelia. Det kræver ofte flere sammenlignende blodprøver og oftest igangsættes behandling ved mistanke. Der går mindst 4-6 uger efter flåtbiddet før symptomerne viser sig. I den akutte fase ses typisk uspecifikke symptomer som træthed, nedsat appetit og feber. Ofte vil der være halthed og betændelse i et eller flere led. Der er stor forskel på, hvor slemt hunde bliver angrebet og nogle hunde vil vise meget få eller ingen tegn på sygdom, selv om de er smittet. Efter det akutte forløb kan andre af hundens organer angribes. Borreliose kan forårsage kroniske problemer i led, hjerte, lever og nyrer og nervesystemet.

Hunde, der naturligt har været inficeret med borrelia, har ingen livslang beskyttelse mod en ny infektion, men kan smittes igen og igen. Man kan slå sygdommen ned med en langvarig antibiotikabehandling, men en del hunde vil – trods behandling – være bærere af borrelia i årevis, og sygdommen kan blusse op igen på et senere tidspunkt.

Det er derfor vigtigt at beskytte sin hund mod flåtbid. Der er heldigvis flere effektive flåtmidler på markedet i dag til hund. Det er typisk pipetter til at dryppe på huden i nakken én gang om måneden, og som noget nyt er der også kommet et receptpligtigt loppehalsbånd og nogle tyggetabletter, der ligeledes er effektivt mod flåter. Får hunden alligevel en flåt, er det vigtigt at få den fjernet hurtigst muligt. Flåten overfører sygdommene med sit spyt når den suger blod, og denne proces begynder 24-48 timer efter at flåten har bidt sig fast, så fjernes flåten inden 24 timer, kan den ikke nå at overføre smitte.

I 2013 er der desuden kommet hundevaccinen ”Trilyme”, der beskytter mod 3 europæiske borreliastammer. Hunden skal vaccineres 2 gange med 3 ugers mellemrum, og derefter én gang årligt for at være beskyttet. Hvalpe kan vaccineres fra de er 12 uger gamle. Desværre må denne vaccine ikke gives samtidigt med andre vacciner – den skal gives mindst 14 dage forskudt fra andre vacciner. Man anbefaler derfor hvalpe at vente med Borellia-vaccinerne til 14 dage efter deres basisvaccinationer er afsluttet, og derefter at vaccinere umiddelbart før flåtsæsonen begynder - dvs. februar - marts.

Udskriv siden