VHD virus hos kaniner

VHD virus hos kaniner

VHD er udbredt over det meste af verden. I Danmark er VHD første gang registreret i 1990, og er i dag endemisk forekommende i de vilde kaniner. VHD påvises med jævne mellemrum også hos tamkaniner på Bornholm - i august 2016 var der et udbrud af den dødelige VHD virus type 2 hos kaninerne på Bornholm, og der er også konstateret tilfælde her på øen i år. Sygdommen smitter ikke til mennesker eller andre dyr! Sygdommen kan ikke behandles, men kan forebygges gennem god hygiejne og vaccination.

Dette er fødevarestyrelsens information og anbefalinger pr. 2/9 2016 omkring VHD:
(yderligere oplysninger kan findes på fvst.dk)

Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner
(eng.: Rabbit Haemorrhagic Disease Virus, (RHDV))

Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner er en meget smitsom sygdom. VHD skyldes et Calicivirus og rammer kaniner, der nedstammer fra vilde europæiske kaniner, hvilke vore tamkaniner gør. VHD inddeles i to typer, hvor type 2 også kan smitte to underarter af harer, mens der ikke kendes tilfælde af smitte med type 1 i harer.

Forekomst
VHD er udbredt over det meste af verden. Sygdommen blev første gang konstateret hos tamkaniner i Danmark i 1990 ved to udbrud - et i Sønderjylland og et på Lolland. Der blev iværksat en undersøgelse af smitten blandt de vilde kaniner i perioden 1990 til og med 1992, og sygdommen blev fundet udbredt blandt de vilde kaniner. VHD blev påvist igen i 2011 hos tamkaniner på Bornholm, i 2014 i tamkaniner på Fyn og i 2015 hos tamkaniner på Sjælland. Senest er VHD, type 2 påvist i august 2016 i tamkaniner på Bornholm. Det er ikke første gang, at der er konstateret udbrud af VHD, type 2 i Danmark hos tamkaniner.

Sygdomstegn
Inkubationstiden, dvs. den tid der går fra dyret bliver smittet til det viser tegn på sygdom, er meget kort - fra 24 - 72 timer. Dyret mister appetitten, får feber, hurtig vejrtrækning, blødninger fra næse, endetarm og andre kropsåbninger og dør inden for 48 timer. Dødeligheden vil ligge på 80 – 90 %.
VHD kan også optræde uden symptomer og viser sig om pludselige uforklarlige dødsfald hos kaninerne.
Dyr under 8 uger gamle er ret modstandsdygtige overfor VHD. I enkelte tilfælde kan ældre kaniner overleve sygdommen. Disse kaniner vil virke raske, men vil kunne udskille virus i op til 42 dage efter endt sygdom.

Smittespredning
VHD smitter ved direkte kontakt mellem kaniner eller ved kontakt med produkter fra smittede kaniner (skind, kød, uld). VHD smitter også gennem afføring og kan på denne måde bringes rundt via forurenet vand, foder, fodtøj, redskaber osv.
Calicivirus er meget modstandsdygtig og kan overleve op til 105 dage ved stuetemperatur. Den kan ligeledes modstå nedfrysning.

Behandling, bekæmpelse og kontrol
VHD kan ikke helbredes, men man kan forebygge, så sygdommen ikke slæbes med. Dette gøres bl.a. ved at have god hygiejne i og omkring burene, indsamle grøntfoder, hvor der ikke findes vilde kaniner osv.

Hvis du tror at din kanin(er) har VHD, skal du kontakte en praktiserende dyrlæge.

Hvad kan du gøre for at undgå smitte
• Undgå sammenblanding af kaniner -specielt i efteråret, hvor risikoen for smitte er størst.
• Har du rørt ved fremmede kaniner, bør du vaske hænderne grundigt inden du håndterer din egen kanin.
• Brug ikke andre kaniners seler, børster eller andet udstyr til din egen kanin.
• Du kan få din kanin vaccineret.

Hvis din kanin har fået VHD
• VHD kan ikke behandles, så kaninen bør aflives – både for kaninens skyld og så den ikke smitter andre kaniner.
• Lad ikke personer med kaniner komme i nærheden af dit kaninhold. Så undgår de, at slæbe smitte med hjem til deres egne kaniner.
• Rør ikke ved fremmede kaniner, medmindre du har vasket hænder meget grundigt og skiftet tøj.

Hvad kan du gøre, hvis din kanin dør
• Hvis det ikke drejer sig om så mange dyr, må kaniner gerne begraves i egen have. De skal graves så dybt ned, at ræve og vilde fugle ikke kan grave dem op (helst over en ½ meter).
• Hvis dyrene aflives hos en praktiserende dyrlæge, kan dyrene efterlades der (På Aakirkeby Dyreklinik sendes døde dyr til kremering på Adas Kæledyrskrematorium på Sjælland mod betaling).

Indsættelse af nye kaniner efter udbrud af VHD.
Fødevarestyrelsen anbefaler, at man venter et stykke tid med at indsætte nye kaniner i kaninholdet efter et udbrud af VHD.
• Er alle kaninerne døde og er det tomme bur rengjort og desinficeret kan man sætte nye kaniner ind igen 1 måned efter rengøringen.
• Hvis det gamle bur er destrueret og der er indkøbt et nyt bur, bør man vente 1 måned med at anskaffe en ny kanin til hjemmet.
• Er der stadig kaniner i kaninholdet anbefales det, at man venter 5 måneder efter endt rengøring og desinfektion inden man får flere kaniner hjem.

Vaccinationer
Det er muligt at vaccinere kaniner i Danmark.
(På Aakirkeby Dyreklinik kan man få vaccineret sine kaniner mod både VHD type 1 og type 2 samt Kaninpest, som er en anden dødelig sygdom blandt kaniner - se nærmer beskrivelse under "Vaccination kaniner" og "Kaninpest", eller kontakt klinikken på 56974962)

Udskriv siden