Kaninpest

Kaninpest

Dette er fødevarestyrelsens information og anbefalinger pr. 24/8 2016 omkring Kaninpest:
(yderligere oplysninger kan findes på fvst.dk)

Kaninpest (myxomatose)

Kaninpest er en smitsom og dødelig sygdom som ikke kan behandles. Alle kanin-arter kan rammes, også tamme kaniner. Kaninpest kaldes også myxomatose og skyldes et virus. Kaninpest smitter ikke til andre dyr eller mennesker.

Kaninpest overføres direkte ved kontakt mellem kaninerne eller indirekte med f.eks. insekter, foder eller udstyr. Smitten kan også overføres af de mennesker, der passer kaninerne.

Kaninpest er udbredt over det meste af verden; også i Danmark. I Danmark ses udbrud af kaninpest typisk om efteråret.

Når en kanin er blevet smittet med kaninpest vil der oftest gå 3-5 dage før den begynder at udvise symptomer. De typiske symptomer er øjenbetændelse, der kan efterfølges af mælkehvide forandringer i øjet feber, sløvhed og manglende appetit.

I akutte tilfælde kan kaninen dø inden for 48 timer efter at symptomerne har vist sig.

Kaniner, der overlever den akutte fase, kan virke sløve, nedtrykte og have fået en ru pels. Øjenlåg, næse, læber og ører kan være hævede, så hovedet virker stort. Der kan være hævelser omkring kønsorganerne og endetarm, samt næse-flåd og besværet vejrtrækning. Mange kaniner dør indenfor 1–2 uger. Sker dette ikke bør man af velfærdsmæssige årsager aflive kaninen, da den har vanskeligt ved at komme sig oven på sygdommen. Der kan udvikles små knuder på næse, øre og forben.

Hvis du tror at din kanin(er) har kaninpest, skal du kontakte en praktiserende dyrlæge.

Hvad kan du gøre for at undgå smitte
• Undgå sammenblanding af kaniner -specielt i efteråret, hvor risikoen for smitte er størst.
• Har du rørt ved fremmede kaniner, bør du vaske hænderne grundigt inden du håndterer din egen kanin.
• Brug ikke andre kaniners seler, børster eller andet udstyr til din egen ka-nin.
• Du kan få din kanin vaccineret (se af snittet om vaccination mod kanin-pest).

Hvis din kanin har fået kaninpest
• Kaninpest kan ikke behandles, derfor bør kaninen aflives – både for kani-nens skyld og for at undgå at den smitter andre kaniner.
• Lad ikke personer med kaniner komme i nærheden af dit kaninhold. Så undgår de, at slæbe smitte med hjem til deres egne kaniner.
• Rør ikke ved fremmede kaniner, medmindre du har vasket hænder meget grundigt og skiftet tøj.

Hvad kan du gøre, hvis din kanin dør
• Hvis det ikke drejer sig om så mange dyr, må kaniner gerne begraves i egen have. De skal graves så dybt ned, at ræve og vilde fugle ikke kan grave dem op (helst over en ½ meter).
• Hvis dyrene aflives hos en praktiserende dyrlæge, kan dyrene efterlades der.

(På Aakirkeby Dyreklinik sendes døde dyr til kremering på Adas Kæledyrskrematorium på Sjælland mod betaling)

Hvad skal du gøre med gødning og brugt strøelse
Gødning og brugt strøelse kan enten brændes eller overhældes med desinfekti-onsmiddel og nedgraves. Materialet skal graves så langt ned, at ræve og vilde fugle ikke kan grave det op. Alternativt kan materialet lægges i dobbelt lag pla-sticsække, som overhældes med desinfektionsmiddel inden levering til ”småt brændbart” på genbrugsstationen.
Hvordan kan du rengøre udendørsarealer (løbegårde og evt. jordarealer under bure)
Det øverste jordlag (ca. 10 cm) skrabes af og bortskaffes (ligesom gødning og brugt strøelse). Herefter desinficeres med Virkon S eller kalkmælk (1,5 kg hy-dratkalk eller læsket kalk i 10 l vand). Pga. ætsningsfare bør dyr og mennesker ikke betræde arealer, der er nydesinficerede med kalkmælk.

Hvordan skal du rengøre og desinficere bure og omgivelser
• Er der mange revner og sprækker i buret, som ikke er mulige at rengøre (f.eks. gammelt træ), skal det destrueres, f.eks. ved afbrænding.
• Alt synligt snavs, gødningsrester, strøelse o. lign skal fjernes.
• Fedt og snavs fjernes fra alle overflader (inkl. evt. fliser under bure og væg/mur bag bure) ved at vaske med sæbevand.
• Overfladerne skylles med rent vand.
• Herefter sprøjtes med 1% Virkon S-opløsning, som skal forblive på de be-handlede overflader i mindst 24 timer. Virkon S kan købes på apoteket samt hos nogle Matas forretninger, dyrlæger og foderstoffirmaer.

Indsættelse af nye kaniner efter udbrud af kaninpest
Fødevarestyrelsen anbefaler, at man venter et stykke tid med at indsætte nye kaniner i kaninholdet efter et udbrud af kaninpest.
• Er alle kaninerne døde og er det tomme bur rengjort og desinficeret kan man sætte nye kaniner ind igen 1 måned efter rengøringen.
• Hvis det gamle bur er destrueret og der er indkøbt et nyt bur, bør man vente 1 måned med at anskaffe en ny kanin til hjemmet.
• Er der stadig kaniner i kaninholdet anbefales det, at man venter 5 måne-der efter endt rengøring og desinfektion inden man får flere kaniner hjem.

Vaccination mod kaninpest
Man kan vaccinere sin kanin mod kaninpest.

(På Aakirkeby Dyreklinik har vi vaccinen Nobivac Myxo-RHD, der både beskytter mod VHD type 1 og Kaninpest - se nærmere beskrivelse under "Vaccination kaniner" og "VHD virus", eller kontakt klinikken på 56974962)

Udstilling og andre samlinger
Der er ingen krav fra Fødevarestyrelsen om, at din kanin skal være vaccineret, hvis den skal udstilles. Det er op til arrangørerne, hvad de vil tillade.

Udskriv siden