Vaccination kaniner

Vaccination kaniner

Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner er en meget smitsom sygdom. VHD skyldes et Calicivirus og rammer kaniner, der nedstammer fra vilde europæiske kaniner, hvilke vore tamkaniner gør. VHD inddeles i to typer, hvor type 2 også kan smitte to underarter af harer, mens der ikke kendes tilfælde af smitte med type 1 i harer.

VHD er udbredt over det meste af verden. Sygdommen blev første gang konstateret hos tamkaniner i Danmark i 1990 ved to udbrud - et i Sønderjylland og et på Lolland. Der blev iværksat en undersøgelse af smitten blandt de vilde kaniner i perioden 1990 til og med 1992, og sygdommen blev fundet udbredt blandt de vilde kaniner. VHD blev påvist igen i 2011 hos tamkaniner på Bornholm, i 2014 i tamkaniner på Fyn og i 2015 hos tamkaniner på Sjælland. Senest er VHD, type 2 påvist i august 2016 i tamkaniner på Bornholm. Det er ikke første gang, at der er konstateret udbrud af VHD, type 2 i Danmark hos tamkaniner.

Der er igen i år konstateret en del tilfælde af VHD type 2 hos tamkaniner på bl.a. Bornholm, og VHD vurderes nu at være epidemisk blandt de vilde kaniner, så vi anbefaler på Aakirkeby Dyreklinik, at man beskytter sine kaniner mod disse dødelige sygdomme, ved at få dem vaccineret regelmæssigt.

Der er 3 sygdomme hos kaniner, som vi vaccinerer for på Aakirkeby Dyreklinik. Desværre findes der ikke pt. en samlet vaccine mod disse sygdomme – de er fordelt på 2 vacciner, og de skal gives med mindst 14 dage imellem:

• Nobivac Myco-RDH:
Beskytter mod Kaninpest og VHD type 1*
Kan gives fra kaninen er 5 uger gammel.
Virkningen er maximal efter 21 dage, og holder herefter i 1 år.

• Eravac:
Beskytter mod VHD type 2*
Kan gives fra kaninen er 30 dage gammel.
Virkningen er maximal efter 7 dage, og holder herefter i 9 måneder .
(Eravac findes nu som enkeltdose, og vi kan derfor tilbyde at vaccinere din kanin, når du ønsker det)

*: Se nærmere om disse sygdomme under ”Kaninpest” og ”VHD hos kaniner”

Ved yderligere spørgsmål eller ønske om tidsbestilling – kontakt os på telefon 56974962.

Udskriv siden