Kastration hest

Hvorfor?
Det kan være udfordrende at have en hingst i sit hestehold. Hvis hesten ikke skal bruges i avl, vil det oftest være en fordel at lade den kastere. Den noget dominerende og til tider voldsomme hingsteadfærd undgås, og en vallak kan lettere holdes sammen med hopper. Uønskede drægtigheder og uro i brunstperioder undgås.

Hvornår?
Det er fordelagtigt at kastrere i perioder hvor der ikke er er mange fluer. Selvom risikoen for komplikationer er ret beskeden, er det bedst at kastrere hestene så unge som muligt.

Hvordan?
Vi foretrækker at kastrere hestene, mens de står op. For at kunne gøre dette, giver vi hestene beroligende medicin og lokalbedøvelse umiddelbart inden selve operationen. Derved undgår vi den belastning der følger af fuld narkose, samtidig undgår vi de skader hestene kan risikere i opvågningsfasen. Inden bedøvelse og operation undersøger vi hestens almentilstand, dens kredsløb og i særdeleshed pungen, lysken og testiklerne. Dette for at sikre os at hesten er egnet til kastration og for at afgøre, om der skal tages særlige forbehold. Selve operationen foretages efter rengøring og desinfektion af operationsfeltet og ved anvendelse at steriliseret operationsudstyr. Vi benytter os af en særdeles velgennemprøvet operationsmetode, hvor der ikke efterlades sytråd i operationsområdet. Operationssåret i huden står derfor åbent i dagene efter kastration. Samtidig med operationen behandler vi hesten med smertestillende medicin, antibiotika og stivkrampeserum.

Hvad skal du være opmærksom på efterfølgende?

Hævelse
I dagene efter kastration vil næsten alle heste få hævelse i lysken og under bugen. Det er ganske normalt og også ufarligt. Hævelsen kan minimeres hvos hesten motioneres varsomt når den er kommet sig over  den beroligende medicin - typisk en times tid efter operationen. Efterbehandling med finadyne, metacam eller lignende er ligeledes gavnligt.

Infektion
Infektion i operationssåret forekommer af og til og viser sig ved at hesten er lettere nedstemt og har feber over 38,5 gr. C. Det vil da være nødvendigt at efterbehandle hesten med antibiotika i nogle dage (kontakt dyrlæge).

Blødning
Da operationssåret efterlades åbent vil der altid dryppe blod og væske fra såret. Dette er helt normalt og ufarligt. Det er en fordel, at væsken kan få afløb, og det er grunden til, at vi ikke syr operationssåret. En pulsåreblødning er uønsket, og kan være farlig for hesten. Pulsåreblødning viser sig ved at den bløder meget, og ved at blodet er lyst og eventuelt kommer i takt med hestens puls (30-40 slag i minuttet). Kontakt dyrlæge hvis det bløder meget (mere end en kopfuld).

Fremfald
I tiden lige efter kastration kan der stikke noget ud af operationssårene. Der er nogle hinder inde i pungen, og de kan godt hæve og stikke ca. en centimeter ud af sårene. Det er helt normalt og ufarligt. Fedtvæv fra bughulen kan i sjælne tilfælde stikke ud og vil da vise sig som hvidligt væv, der stikker mere end en centimeter ud. Tilfældet bør i så fald vurderes af dyrlæge. Tarmslynger kan i meget, meget sjældne tilfælde presses ud gennem såret. og dette vil altid være alvorligt. Sådanne tilfælde skal straks tilses af dyrlæge.

Rengøring
Selve operationssåret må ikke vaskes eller berøres. Hvis hestens ben og inderlår bliver stænket til, kan disse områder med fordel rengøres.

Hvis du er i tvivl om noget, så ring til os på 56 97 49 62.

Udskriv siden