Blodtyper og deres betydning hos vore katte

Katte har - ligesom mennesker – forskellige blodtyper. Hos katte findes 3 forskellige blodtyper, nemlig A, B og AB. Type AB er ekstremt sjælden.

Blodtypen er knyttet til bestemte antigener på overfladen af de røde blodlegemer. Blodtypegenet består af to ”dele”, hvoraf en ene nedarves fra moderen og den anden fra faderen. De mulige kombinationer er AA, Ab og bb. Da A dominerer over b, vil en kat med den genetiske type Ab have blodtypen A. Katte har i blodet antistoffer mod ”den modsatte” blodtype; katte med blodtype B har specielt stærke antistoffer mod type A-blodlegemer.


Blodtype A er generelt den mest almindelige, der er dog store variationer de enkelte racer imellem. Blandt huskatte er der i Danmark fundet 1,9% med blodtype B. Denne blodtype er mere almindelig hos racerne Devon Rex, Birma, British og Perser. Der er endnu ikke meldt om type B-katte indenfor racerne Siameser og Burmeser.
Det kan have stor betydning at kende sin kats blodtype i disse situationer:
- Ved blodtransfusion
- Ved parring

Ved en blodtransfusion, hvor donor og modtager har forskellig blodtype, opstår en uforligelighedsreaktion – anafylaktisk shock – som i værste fald kan forløbe fatalt. Før en blodtransfusion vil dyrlægen undersøge, om der er forligelighed mellem blodtyperne.

Parring mellem en hunkat med blodtype B og en type A-hankat resulterer i killinger med blodtype A (forældre bb x AA, alle killinger Ab), eller der kan være killinger af begge blodtyper i kuldet (forældre bb x Ab). Type A-killinger, hvis mor har blodtype B, har stor risiko for at udvikle det såkaldte ”fading kitten syndrome” på grund af overførsel af antistoffer mod blodtype A-blodlegemer med mælken. Killingerne fødes normale, men da de optagne antistoffer angriber killingernes røde blodlegemer, får de i løbet af de første døgn efter fødslen alvorlige symptomer: sløvhed, blodmangel, gulsot og mørkfarvet urin. Hvis sådanne killinger skal reddes, skal de straks fjernes fra moderen og opfostres kunstigt eller hos en amme. Eventuelle type B-killinger i kuldet har samme blodtype som moderen og får derfor ikke disse problemer.

Hvis moderen derimod har blodtype A, og faderen har blodtype B, er risikoen for uforligelighedsproblemer i praksis lig nul, idet moderen kun vil udskille meget svage antistoffer mod type B i mælken.

Det er således muligt at forebygge disse livstruende uforligelighedsreaktioner ved at kende sin kats blodtype – og derudfra vælge en passende ”partner” henholdsvis bloddonor! Dette er specielt vigtigt for racer med mange type B-katte.

Udskriv siden