Løbetider, parring, inseminering?

Tævehundens løbetider
Der er meget store variationer i tævehundes brunstcyklus og løbetider, men tævens første løbetid optræder normalt, når tæven er 6-18 måneder gammel, små racer tidligere end store. Oftest vil tæven dog komme i løbetid første gang, inden hun er 1 år.

Hunden bløder typisk 2 – 3 uger, og der går normalt 5-9 måneder imellem løbetiderne. De
ydre brunsttegn er hævede kønsdele og blodigt udflåd. Efter ca. 9 dage ændrer udflåddet
normalt karakter til et mere gulligt-klart flåd, og hun vil acceptere parring. Tævens
brunst-cyklus fortsætter som regel hele tævens levetid, selvom fertiliteten falder efter
6. til 8. leveår.


      Fastsættelse af parringstidspunktet
Det bedste parringstidspunkt er 24-48 timer efter ægløsning. For at fastsætte det rette
parringstidspunkt er det vigtigt at finde ud af, hvornår ægløsningen sker.

For de fleste hundes vedkommende klarer naturen opgaven selv.
Tævens adfærd og hanhundens adfærd samt de ydre tegn på ”brunst” (hævede kønsdele,
en ændring i udflådet) lader som regel ingen tvivl tilbage om, hvornår det rette
parringstidspunkt er. Ægløsningen plejer at ske 11-14 dage efter den første dag, hvor der
er konstateret blodigt udflåd fra skeden. Har man mulighed for at lade hanhunden og
tæven klare det selv, er det ofte den nemmeste og sikreste løsning. Tæven ved
almindeligvis bedst selv, hvornår det optimale parringstidspunkt er - hun viser, at hun er
villig til at lade sig parre, ved at stille sig op med halen til siden, når hanhunden snuser
til hende. Herefter lader man hanhunden parre hende hver 2. dag, til hun selv siger fra.

Der er dog nogle hunde, der ikke følger det typiske mønster. En lav drægtighedsprocent
kan bl.a. forklares med, at tævens villighed til at lade sig parre ikke altid falder sammen
med tidspunktet for ægløsning. Desuden er der stor variation fra hund til hund, hvad
ægløsningstidspunktet angår. Ægløsningen kan finde sted så tidligt som 6 dage efter
den første blødning og så sent som 30 dage efter. Hos den enkelte tævehund kan der
samtidig være variationer i ægløsningstidspunktet fra løbetid til løbetid. Bliver tæven ikke
drægtig på trods af parring, skal man rejse langt efter den helt rigtige hanhund, eller
ønsker man tæven insemineret, har man mulighed for at bestemme det optimale
tidspunkt for parring eller inseminering ved at foretage en progesteronmåling på en
blodprøve. Kontakt klinikken for yderligere oplysninger.

Udskriv siden