Regler for dyreejers anvendelse af lægemidler til dyr

Regler pr. 1. februar 2007 for, hvem der må behandle egne og andres dyr med receptpligtig medicin – såsom ormekure, antibiotika, smertestillende og visse lokalt virkende midler.


Dyreejeren eller dennes repræsentant må kun indgive lægemidler til sine heste, hvis mindst 1 af nedenstående betingelser er opfyldt:

a) Man har gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i anvendelse af
     lægemidler til husdyr og pelsdyr og kan dokumentere dette.

b) Man har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med husdyr-
    eller pelsdyrhold, herunder indgivelse af lægemidler, og har opnået denne ved
    fuldtidsbeskæftigelse i en besætning.

c) Man udelukkende har/har opstaldet heste, der er mærkede med mikrochip, og for
     hvilke der er foretaget indberetning til Fødevarestyrelsen med henblik på udelukkelse
     fra konsum.

Opfylder man et af ovenstående kriterier, må man selv behandle sine heste efter dyrlægens anvisninger, men man skal sørge for at føre optegnelser over anvendt medicin. Følgende oplysninger skal noteres:

- Dato
- Hestens navn
- Årsagen til behandlingen
- Lægemidlets navn
- Doseringen – hvor meget er der givet?
- Hvordan er det ingivet? (f.eks. i foderet, smurt på huden)
- Af hvem?

Optegnelserne skal opbevares i datoorden, samlet og overskueligt i besætningen i mindst 5 år efter indledningen af behandlingen.

Se også "Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer" (BEK nr. 909 af 29/08/2006). Findes på nettet under: www.retsinfo.dk eller på adressen: 147.29.40.91/DELFIN/HTML/B2006/0090905.htm

Skema til optegnelse af lægemidler

Udskriv siden