Få lavet en foderplan til din hest

Der er mulighed for – mod betaling - at få udarbejdet en individuel foderplan til din hest på Aakirkeby Dyreklinik. Der er mange forskellige ”rigtige” måder at fodre en hest på, og næsten lige så mange meninger om hvilken der er ”bedst”, som der er hesteejere, eller i hvert fald som der er foderfirmaer… Det der er vigtigt er, at hesten får det den har behov for – hverken mere eller mindre - i en form så den kan optage det, og på en måde så den trives med det. Samtidigt skal det også tilpasses den enkelte ejers ønsker samt hestens alder, træning, huld og opstaldningsforhold.
Send eller mail (Bornvet@vetnet.dk) følgende oplysninger på skrift :


- Ejers navn, adresse og telefonnummer.

- Hestens navn, race, alder, huld, vægt og træningssituation.

- Hvad har hesten fået indtil nu? Angivet i kg pr. dag – gælder også hø, halm mm.

- Hvordan ser den ud til at trives på det?

- Er det en fintspisende og kræsen hest, eller spiser den alt man giver den?

- Går den på græs? Og i givet fald – hvor kraftigt er græsset, hvor meget er der at spise,
  og hvor mange timer dagligt tilbringes på græs?

- Hvilke foderemner ønsker du skal indgå i den nye foderplan?

- Andre ønsker eller problemer der skal tages højde for i foderplanen?

Udskriv siden