Vaccinationsanbefalinger heste


Heste der kommer ud blandt andre heste, kan blive udsat for smitte og bør derfor vaccineres mod influenza. Alle heste er udsat for smitte af stivkrampe (tetanus) og bør derfor vaccineres mod stivkrampe.

Influenzatyper varierer med tiden, derfor skifter vi af og til vaccinemærke, så vi bruger det mest opdaterede.


Dansk Rideforbund opdaterer pr. 1/1 2013 reglerne for basisvaccination af heste, der  skal starte stævner under rideforbundet i Danmark!

Dansk Ride Forbund kræver, at heste, der skal deltage i stævner, skal være basisvaccineret efterfulgt af en årlig revaccination mod influenza. Ingen vaccination må være foretaget senere end 7 dage før ankomst til stævnet.

Bemærk: Dansk Rideforbund oplyser, at det er tilladt at starte stævner imellem 2. og 3. basisvaccination.

Indtil 1/1 2013 kan heste starte stævner i Danmark under rideforbundet på baggrund af de gamle regler for basisvaccination af heste (dvs. den skal være vaccineret to gange med et interval på mindst 3 uger og højst 3 måneder og derefter 1 gang årligt)

Efter 1/1 2013 skal heste basisvaccineres efter de nye regler, hvis de ikke tidligere er regelret vaccineret, eller hvis fristen for den årlige revaccination er overskredet.

Basisvaccinering

1) 1. Basisvaccination
2) 2. Basisvaccination - gives mindst 3 uger og højst 3 måneder efter    
     1. basisvaccination
3) 3. Basisvaccination - (boostervaccine) gives mindst 5 måneder og højst 6
     måneder og 21 dage efter 2. basisvaccination

Herefter revaccineres årligt  (dvs. med maximalt 365 dage efter sidste vaccination)

For heste der har fået 1. og/eller 2. basisvaccination i 2012, er den 3. basisvaccination ("booster-vaccinationen") stadig ikke et krav, men den anbefales for at sikre optimal beskyttelse.

Ved basisvaccination bruger vi en vaccine mod både influenza og stivkrampe.

Drægtige hopper
Det er vigtigt, at avlshopper er regelmæssigt vaccineret mod influenza og stivkrampe, så de kan give de livsvigtige antistoffer videre til føllet i råmælken. Man kan evt. give en ekstraordinær vaccination ca. en måned før foling. Drægtige hopper bør desuden vaccineres mod ”virusabort” i 5., 7. og 9. drægtighedsmåned, hvor det vurderes nødvendigt (spørg dyrlægen til råds).

Føl
Vi anbefaler, at føl påbegynder deres basisvaccinering når de er mellem 5 og 6 måneder gamle. Ved den alder er råmælks-antistofferne ved at være opbrugt, og føllet kan med sikkerhed selv opbygge immunitet.

Årlig revaccination
Skal foretages med et interval på højst et år. Mindst hver 3. år skal vaccinen også dække stivkrampe.

Travheste
Travselskabet kræver, at heste vaccineres med et interval på højst et halvt år, indtil 1.januar det år hesten fylder 4 år. Basisvaccinationen skal være tilendebragt, senest 10 dage før hesten opstaldes eller starter på banen.

Tetanus-serum
Må ikke forveksles med vaccination. Serum-behandling er en passiv hjælp til dyr der ikke selv kan beskytte sig mod stivkrampe. Tetanus-serum gives til helt nyfødte føl (indenfor de første 18 timer), hvis der er mistanke om, at beskyttelsen fra hoppens råmælk ikke er god nok (Mælkeløb forud for foling, mælkemangel, svagt føl der patter for dårligt og hvis hoppen ikke er vaccineret regelret mod stivkrampe).

Gives desuden til heste med sårskader, når der er mistanke om, at hesten ikke er tilstrækkeligt beskyttet fra vaccination.

Se desuden
- Dansk rideforbunds hjemmeside

Udskriv siden