Reproduktion

Kønsmodenhed
Heste bliver kønsmodne ved 1 års alder, forudsat de bliver fodret og vokser normalt. Der er en vis variation, så plage på under 1 år kan godt blive kønsmodne.

Avlssæson
Det er nemmest at få heste drægtige i den naturlige avlssæson fra og med marts til og med juni. I juli og august er der faldende sandsynlighed for at opnå drægtighed.  

Brunstcyklus
Hopper har en brunstcyklus, der varer ca. 21 dage. Brunsten starter med, at hoppen viser øget interesse for hingst: slår med halen, ”blinker” med kønsåbningen og småtisser. Brunsttegn er mindre tydelige, hvis der ikke er hingst eller andre heste til stede. De første dage vil hoppen ikke acceptere, at hingsten kommer for nær.
Nogle (3-7) dage  inde i brunsten står hoppen for hingst og lader sig evt. bedække. Selve brunsten varer 3-6 dage. Når brunsten er overstået afviser hoppen igen hingst (slår fra). Efter brunsten forløber en periode på 10-14 dage, indtil hoppen påbegynder næste brunst.

Svaberprøve
Vi anbefaler, at der undersøges en svaberprøve på alle hopper inden bedækning og inseminering. Det er også ofte et krav, der stilles af hingsteejeren. Svaberprøve udtages fra livmoderen og undersøges for forekomst af betændelses-celler og bakterier. Prøven skal udtages i starten af brunsten. Hopper, som i deres livmoder huser betændelsesceller og bakterier, har svært ved at undfange og kan udgøre en smitterisiko for andre hopper, som bedækkes ved samme hingst. Vi foretager selv undersøgelsen af svaberprøverne og kan typisk meddele resultatet den følgende dag.

Follikelkontrol
Udføres for at bestemme det bedste tidspunkt for inseminering (eller bedækning).
Hoppens ægcelle dannes i en såkaldt follikel i æggestokken og udvikles og modnes i løbet af hoppens brunst. Dyrlægen mærker via hoppens endetarm hvor stor folliklen er og vurderer også hvor fast folliklen er. Ved at følge udviklingen kan dyrlægen bestemme det rigtige tidspunkt for inseminering. Til hjælp ved follikelkontrol anvendes ultralydscanning af æggestokkene. Hermed kan folliklens nøjagtige størrelse måles.

Følbrunst
Hopper, der har folet, bliver typisk brunstige 9 dage efter foling. Hvis følbrunsten anvendes til bedækning/inseminering, må man påregne en lavere chance for drægtighed.

Bedækning
Skal hoppen bedækkes ved hingst (naturlig bedækning) bedækkes typisk hver anden dag i den egentlige brunst. Det er fordelagtigt hvis hoppen afprøves hver dag, så man ved, hvornår hun slår fra.

Inseminering
Med transportsæd (kølet sæd) insemineres i starten af brunsten og eventuelt hver anden dag indtil vi kan forudsige tidspunkt for ægløsning. Der vil næsten altid være behov for follikelkontrol (se dette) 1-3 gange i forløbet. Drægtighedschancen er lavere end ved naturlig bedækning.

Med frossen sæd (tilbydes ikke for tiden af Aakirkeby Dyreklinik) skal inseminering foregå lige omkring tidspunktet for ægløsning (plus/minus 6 timer) og kræver derfor follikelkontrol med højst 8 timers interval, ofte flere dage i træk. Drægtighedschancen er væsentlig lavere end ved naturlig bedækning.  

Sædfordeling (tilbydes ikke for tiden af Aakirkeby Dyreklinik) et ejakulat fra hingst renses, fortyndes og anvendes til inseminering af flere hopper.

Undersøgelse for drægtighed
Der er mulighed for at undersøge for drægtighed fra ca. 16. – 18. dagen ved scanning og fra 45. dagen ved ”håndprøve”. Det kan foretages på dyreklinikken eller dér hvor hesten er opstaldet, hvis der er adgang til forsvarlig opbinding, strøm og godt lys - og hesten er flink.

Udskriv siden