Praktikanter

Praktikant på Aakirkeby Dyreklinik

Kan jeg komme i praktik på Aakirkeby Dyreklinik?
Her på Aakirkeby Dyreklinik tager vi gerne imod praktikanter, da vi godt vil støtte op om, at de unge har et godt udgangspunkt for deres uddannelsesorientering og erhvervsvalg.

Hvis du brænder for at uddanne dig til dyrlæge eller veterinærsygeplejerske, og gerne vil bruge din praktikuge på Aakirkeby Dyreklinik, kan du derfor kontakte os, og høre om der er ledigt i den pågældende uge – vi tager nemlig kun én praktikant om ugen.

Hvordan foregår det, når man er i praktik på Aakirkeby Dyreklinik?
Med mindre andet er aftalt, møder du mandag morgen klokken 9 på klinikken, hvor du typisk vil blive modtaget og vist rundt af vores veterinærsygeplejersker Bettina Jensen, Camilla Gammelgaard Nielsen eller dyreassistent Rikke Ipsen.

Det forventes, at du følger arbejdet i klinikken, i noget der svarer til en 37 timers arbejdsuge. Du kan i vid udstrækning selv bestemme, hvordan du ønsker at møde i ugens løb – det plejer vi at aftale individuelt i løbet af mandagen.

Vi tilstræber, at du kører med dyrlægerne på landet 1-2 dage i løbet af ugen, så du kan se hvordan det foregår. Her tilses og behandles de større dyr, såsom køer, heste, svin, får, geder og lignende. De dage du skal med på landet, skal du møde klokken 8 på klinikken og have gummistøvler og varmt tøj med der må blive beskidt. De øvrige dage vil du følge arbejdet her på klinikken, hvor vi typisk har operationer nogle timer om formiddagen og konsultationer resten af dagen.

Du skal være klar over, at praktik hos os primært er en observationspraktik, da det selvfølgelig kun er dyrlægen der må og kan undersøge og behandle dyrene. Du skal derfor være indstillet på, at praktik hos os hovedsageligt drejer sig om at følge dyrlægernes arbejde dagen igennem – se hvad hun/han laver, høre hvad hun/han forklarer og gå lidt til hånde med praktiske opgaver. Der vil selvfølgelig også være rig lejlighed til at hilse på en masse søde hunde og katte.

Vi vil også benytte lejligheden til at pointere, at vi kun ønsker praktikanter der virkelig har engagement og interesse for faget. Vi har en travl hverdag, og sætter tid af til at tage os af vores praktikanter, men vi forventer også at praktikanten selv sørger for at holde sig til, stille spørgsmål og tage initiativ til at træde til, hvor der skulle være behov for det. Man kan selvfølgelig arrangere afhentning og lignende, men derudover frabedes mobiltelefoni og SMS’en i klinikken, da det er meget distraherende og uhøfligt overfor både klienter og personale.

”Forventningsbrev”
Nu har vi beskrevet vores forventninger og ønsker til dig som praktikant hos os. Som noget nyt, vil vi opfordre dig til at medbringe en kort (under et A4) skrivelse omkring dine forventninger og ønsker til dit praktikophold på Aakirkeby Dyreklinik:

- Kort beskrivelse af dig som person
- Hvorfor har du valgt at komme i praktik hos os?
- Hvad forventer du at lære/opleve under opholdet?
- Særlige ønsker? – Noget du særligt godt kunne tænke dig at se?
- Bekymringer? – Noget du frygter for at komme til at se/opleve? Noget du gerne vil undgå?
- Har du nogle spørgsmål, eller noget du gerne vil vide noget mere om – f.eks. i  forbindelse med uddannelse eller lignende?

Det skal ikke være noget stort og fancy. Men når vi kender din forventninger og ønsker, har vi bedre mulighed for at tilrettelægge ugen, så vi kan indfri dem bedst muligt.

Huskeliste til praktikugen:
- Madpakke – Det er nogle lange dage, så det er en god ide med godt med forsyninger.
- Praktisk tøj og fodtøj til ophold i klinikken.
- Varmt, praktisk tøj, overtøj og gummistøvler (vigtigt!!) til landturen.
- Engagement, interesse, opmærksomhed, nysgerrighed, initiativ og godt humør.
- ”Forventningsbrev”.Og så kan vi godt lide kage.... :)


Og de flotteste kommer med på hjemmesiden, men mindre kan også gøre det...

Udskriv siden