Pas, chip og registrering

Krav om registrering og pas til heste pr. 2010

PAS:
Alle heste skal have et pas, der skal relatere til en mærkning af hesten.

Efter 010110 skal heste mærkes og besigtiges af en autoriseret mærker fra Landscentret Hest eller en dyrlæge, og pas udstedes af Landscentret Hest.
Ansøgningen findes på: www.landbrugsinfo.dk/heste
    
For at få udstedt pas, skal hesten være chipmærket.

De gamle grønne ID-beviser/blå/grønne stamtavler er ikke længere gyldige.

Heste født efter 010110 skal senest have pas Inden den er 6md eller inden udgangen
af fødselsåret                     
          
MEDICINREGISTRERINGSSIDER:
Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering – samme for udstedelse af pas. Pas tilføjes medicinregistreringssider af pasudstedende myndighed.

REGISTRERING VED EJERSKIFTE OG DØD:
Det er lovpligtigt at få registreret ejerskifte og afgange (døde heste) senest efter 30 dage.

CHIPMÆRKNING:
Alle heste skal chipmærkes, med mindre den er brænde-/frysemærket med cifre i den organiserede avl.
              
                                            

Udskriv siden