Ormekur til hest - hvorfor?

HVORFOR SKAL HESTE HAVE ORMEKUR, OG HVORFOR ER DET BLEVET RECEPTPLIGTIGT?

Skal min hest have ormekur?

Orm hverken kan eller skal udryddes. Det er naturligt, at din hest har orm. En mindre ormebyrde kan hesten godt leve med, uden at tarmen tager skade af det. En lav ormebyrde stimulerer din hests immunitet - vi skal bare holde ormebyrden under kontrol. Ældre, svækkede og især unge dyr er særligt udsatte for ormeinfektioner, og i sådanne situationer kan massive ormeangreb være skadelige for hesten – i yderste instans dødelige. Da ormene samtidigt opformerer sig ekstremt hurtigt, og kan tage lang tid at få under kontrol igen, hvis først der er mange i en besætning, er det i alles interesse, at holde skarp kontrol med alle hestes ormestatus.

Hvorfor behandler man så ikke bare alle heste mindst to gange årligt for en sikkerheds skyld, som man gjorde ”i gamle dage”?

Seneste forskning på området viser, at der i en besætning typisk er enkelte heste, der aldrig eller meget sjældent har over 200 EPG. Det er heste med et stærkt immunforsvar, og/eller heste der ikke græsser tæt på hestepærerne på folden. Det er meget vigtigt for begrænsningen af resistensudviklingen i den givne besætning, at disse – ikke behandlingskrævende - heste ikke behandles med ormekur, da de sørger for at holde den resistente procentdel af ormebyrden på folden nede.

Ved blindt at behandle hele besætningen, som var den strategi, man benyttede i gamle dage, er der derfor stor risiko for, at der udvikles resistens (at behandlingen ikke virker) overfor de ormemidler, der er tilgængelige på markedet i dag. Når ormene først har udviklet resistens imod et ormemiddel, forsvinder resistensen ikke igen. Resistens er allerede et udbredt problem (pga. over- / forkert ormebehandling), og førende forskere på området anslår, at der går adskillige år endnu før vi kan forvente, der kommer nye, effektive midler på markedet. For at bremse resistensudviklingen på området blev ormemidlerne derfor gjort receptpligtige i 1999 - så vi i fremtiden også kan behandle ormeinfektioner, som er behandlingskrævende!

Hvorfor skal alle heste i besætningen undersøges for orm på én gang, hvis man kun har én eller få heste i besætningen, som er under mistanke for at have orm?

Den seneste forskning har klarlagt, at det I en hesteflok forholder det sig sådan, at det er ca. 20% af hestene, der huser ca. 80% af ormene - dvs. at 20% af hestene i en besætning har så mange orm, at det er potentielt farligt for dem. Resten af hestene er symptomfrie, men langt størstedelen af disse vil ved en gødningsundersøgelse vise sig at have så mange orm, at de er behandlingskrævende. Man kan altså ikke se på en hest hvor mange orm den har, og ormene selv er normalt ikke at finde i gødningen. Samtidigt er det kun en meget lille procentdel af ormeproblemet, der huses af hestene. Langt størsteparten forefindes i hestens omgivelser – i stalden og frem for alt på folden! Ormesmitten overføres nemlig med gødningen. Dvs., at undersøger og behandler man kun de heste, der har symptomer, så fjerner man kun de orm, der er i de syge heste, men smittekilden på folden forværres fortsat meget hurtigt, så ormeproblemet er langt fra løst!

Når man skal identificere de heste, der er behandlingskrævende, skal der derfor tages gødningsprøver fra alle hestene i besætningen samtidigt.

Kun heste med en behandlingskrævende ormeinfektion skal have ormekur.

Hvis man har mistanke om, at der er udviklet ormemiddelresistens i en flok, kan man udtage stikprøver fra nogle af de heste, som har mange orm, 14 dage efter behandlingen.

Udskriv siden