Ormekur til hest - ormestrategi og behandling

HVAD GØR MAN, HVIS MAN GERNE VIL HAVE UNDERSØGT SIN/SINE HESTE FOR ORM?

Fra hver hest i besætningen gøres følgende:

Tag en lille håndfuld frisk afsat gødning (skal helst stadig være varm) fra toppen af bunken og put den i en frysepose el.li. Pres al luften ud og bind knude på posen. Posen mærkes med hestens navn, alder og vægt.

Gødningsprøver skal afleveres på klinikken senest klokken 12.00 på hverdage.
Skal du have undersøgt mere end 3 gødningsprøver, må du meget gerne lige ringe ind til klinikken og aftale hvilken dag, du kommer med dem, så vi har sat tid af til at undersøge prøverne

Er gødningsprøven ikke opsamlet og opbevaret korrekt eller for gammel kan man ikke regne med resultatet. Vi anbefaler derfor at prøverne opsamles samme morgen som de afleveres – dog max indenfor 12 timer.Gødningsprøverne opbevares i køleskab indtil de afleveres.

Standardundersøgelsen laves på klinikken, og svaret foreligger normalt samme dag. Viser prøverne at der er behov for ormekur kan disse afhentes på klinikken eller på et apotek efter eget ønske.

HVORNÅR SKAL HESTE UNDERSØGES FOR ORM?

Aakirkeby Dyreklinik anbefaler, at man som hesteejer generelt får undersøgt alle sine heste for orm mindst 2 gange årligt:

     -   Forår – i perioden 15. marts – 30. maj
     -   Efterår – i perioden 15. august – 15. oktober

I disse perioder er ormenes ægudskillelse størst. Gødningsprøver udtaget i løbet af vinteren kan være falsk negative (hesten har orm, men det kan ikke ses i gødningsprøven). En undtagelse her for er undersøgelser for bændelorm (se nedenfor), som helst skal laves om efteråret/vinteren.

Går hesten sammen med andre heste, bør alle heste i besætningen undersøges og evt. behandles samtidigt. Ved nye heste i besætningen, skal gødningsprøve udtages og hesten isoleres, indtil ormestatus er kendt og om nødvendigt behandlet.

Ved den almindelige undersøgelse undersøger vi for ”strongylider”, haleorm og spolorm.

Heste der udskiller mere end 200 EPG ”strongylider” (Egs Per Gram = ormeæg pr. gram hestepære) gives ormekur. Der tages der særlige forholdsregler i behandlingen, hvis der findes hale- eller spolorm ved gødningsundersøgelsen.

Har man heste der mistrives, tilbagevendende kolikproblemer el.li., eller vil du bare være på den sikre side, kan man her ud over få sine heste undersøgt for blodorm og/eller bændelorm. Det er en undersøgelse vi får lavet på et eksternt laboratorie. Ønsker du at få undersøgt hesten/heste specifikt for blodorm og/eller bændelorm, skal du derfor ringe i forvejen og aftale nærmere.

DRÆGTIGE HOPPER, FØL OG PLAGE:

Med årene udvikler hesten automatisk en naturlig immunitet overfor orm, hvis de til stadighed udsættes for en lille mængde orm. Heste der har fået lov til at udvikle deres egen modstandskraft mod ormene, har mindre risiko for at blive syge af ormene. Føl og plage bliver derfor ofte meget mere syge af at have orm end voksne heste, så man holder særligt øje med ormesituationen i besætninger, hvor der er følhopper, føl og plage.

Ormestrategi drægtige hopper, føl og plage:

     -   For at begrænse ormesmitten i folingsboksen, vaskes den ned i et      
         desinfektionsmiddel som f.eks. "Vircon S" umiddelbart før forventet foling. At kalke
         boksen virker også desinficerende.
     -   Ca. 14 dage før forventet foling laves en ekstra gødningsundersøgelse på
          følhoppen, så hun har så få orm som muligt at smitte sit føl med.
     -   Følhopper med føl sættes så vidt muligt på en ”ren” græsfold (se vejledning nedenfor
         omkring foldskifte mm.)
     -   Når føllet er 2 – 4 måneder gammelt, gives det ormekur – undtagelsesvis uden
         forudgående gødningsundersøgelse. Dette skyldes, at føllet fra sin mor smittes med
         ormelarver, som endnu ikke udskiller æg, men kan være skadelige for føllet.
         Undersøger man en gødningsprøve fra sådan et føl, vil resultatet være falsk negativt!

Herefter undersøges føl og plage for orm hver 3. - 4. måned indtil de er 1 – 2 år. Det vil i praksis sige, at de undersøges sammen med resten af besætningen forår og efterår samt en ekstra gang midt på sommeren.

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER:

Det er som tidligere beskrevet kun en meget lille procentdel af ormeproblemet, der huses af hestene. Selv ganske få voksne orm i hestene giver rigtigt mange ormeæg på folden! Ormesmitten overføres nemlig med gødningen. Hestene smittes primært med orm når de græsser, fordi de spiser æg og larver der ligger i græsset. Man kan derfor begrænse smittepresset på sine heste væsentligt, ved at begrænse mængden af ormeæg på folden, hvor de går.

Det kan du gøre, ved om muligt at følge følgende råd:

     -   Reduktion af antallet af heste pr. hektar
     -   Fjernelse af gødningen fra folden ca. en gang om ugen (foldhygiejne)
     -   Samgræsning med andre dyrearter
     -   Foldskifte i juli/august.
         Bemærk - når en fold har været brugt, er den ikke ren igen før et år senere!
     -   Omlægning af folde ca. hvert tredje år (pløjes op og såes om).
     -   Fodring med stråfoder på folden, når græsset bliver sparsomt

Udskriv siden