Operation smådyr

Operationer på dyr udføres altid i fuld bedøvelse. Hermed sikres at dyret ligger stille og ikke føler smerte eller angst under indgrebet.

Faste
Inden en bedøvelse anbefaler vi normalt at dyret møder fastende for at undgå fejlsynkning, hvis de skulle få kvalme af bedøvelsen. De må gerne have adgang til vand.

Gnavere tåler dårligt at faste – her anbefaler vi blot at fjerne kraftfoderet i ca. 6 timer, men lade dem have adgang til hø og vand hele tiden.

Der er særlige forholdsregler for de forskellige eksotiske dyr, så kontakt Aakirkeby Dyreklinik hvis du har et kæledyr, du skal have opereret.

Indlæggelse
Med mindre andet er aftalt afleveres dyr der skal opereres om morgenen på operationsdagen mellem klokken 8.00 og klokken 8.30.

Vi vil gerne have, at gnavere og andre mindre husdyr afleveres i en transportkasse, eller en tilsvarende lukket anordning, med et tæppe, håndklæde el.li. sugende materiale i bunden (ikke hø, savsmuld el.li.). Der er mulighed for gratis at låne transportkasser på klinikken.

Operationen
For at undgå forurening i operationsåret barberes området fri for hår omkring det sted indsnittet skal lægges. Dernæst vaskes området og desinficeres med jodopløsninger og sprit.
Under selve operationen, er dit dyr dækket med en steril afdækning, og kun selve det desinficerede operationsfelt er tilgængeligt.


Carsten i gang med at sterilisere en hunkat
Efter operation
Når operationen er afsluttet, bliver dit dyr lagt til opvågning på en lun plads på et tæppe.

Efterbehandling
Nogle dyr skal have en skærm eller bugforbinding på, for ikke at slikke eller bide i såret eller forbindingen, og de kan normalt komme hjem til kærlig pleje samme dag som operationen er foretaget.

Ved hjemsendelsen gives instruktion i den efterfølgende pleje derhjemme, herunder sårpleje.

Udskriv siden