Mærkning og registrering af katte

Det er endnu ikke lovbefalet at få mærket sin kat, men det er bestemt noget vi anbefaler!

En kat der er mærket:

- Er nemmere at efterlyse, hvis den bliver væk.

- Kan hurtigt komme tilbage til sin bekymrede ejer, hvis den er kommet væk hjemmefra
  og har søgt tilflugt hos en "dyreven".

- Flytter ikke bare ind hos en "foderven", for denne kan se at det er en kat med en ejer.

- Kan vi som dyrlæger, hurtigt kontakte ejeren til, hvis katten er kommet til skade og er
  blevet indleveret hos os med akut brug for hjælp.

- Osv.

Katte vælger vi normalt at øretatovere. Det vil typisk blive gjort i forbindelse med at katten alligevel skal bedøves i forbindelse med neutralisationen, når den er omkring 6 måneder. Fordelen ved at øretatovere katte frem for at chipmærke, som også er en mulighed, er at det derved er tydeligt for enhver, at katten har en ejer.

En chipmærket kat skal bringes til dyrlægen el.li. for at få aflæst chippen. Til gengæld kan nogle tatoveringer blive svære at læse med årene, hvorimod en chip altid kan aflæses entydigt. Skal man rejse med katten, er chipmærkning den eneste godkendte mærkningsform, og en anden situation hvor chipmærkning er smart, er hvis man har en chipstyret kattelem.

Finder man en mærket kat, kan man kontakte: Inges Kattehjem på tlf.: 44929190 og Kattens Værn på tlf.: 38881200 (i dagtimerne) / 38880447 (døgnvagt) som er de to steder i Danmark som registrerer øretatoverede katte. Her kan man få oplyst hvor katten bor, så den kan blive genforenet med sin ejer.

Hvis det er en kat, vi har journal på her på Aakirkeby Dyreklinik, vil vi også kunne hjælpe jer med oplysninger omkring ejerforhold. Vi vil selvfølgelig også gerne være behjælpelig med aflæsning af øretatoveringen, hvis den er svær at tyde.Sådan ser chippen ud, som lægges ind under huden på siden af halsen med en kraftig kanyle. (ca. 1 x 10mm)
Chippen kan aflæses med en særlig chipaflæser. Chipnummeret består af 15 cifre, hvoraf de første 3 cifre angiver landekoden - Landekoden for Danmark er 208
Katte i Danmark registreres i henholdsvis Inges Kattehjem og/eller Det Danske Katteregister.

Hvis du flytter eller får nyt telefonnummer eller hvis katten får ny ejer eller dør er det vigtigt at du meddeler det til:

- Inges Kattehjem – skriftlig meddelelse sendes til Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup
- Det Danske Katteregister – send flyttekortet fra den tilsendte ”Kattens Mappe” eller     meddel det på mail: info@katteregister.dk (husk udover adressen at skrive kattens øre- eller chipmærke).

Udskriv siden