Indlæggelse på klinikken af gnavere og eksotiske dyr

Undersøgelser og behandlinger foregår i de fleste tilfælde ambulant, men nogle gange er det nødvendigt med indlæggelse på klinikken, for at holde dyret under observation, og give os tid og ro til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af det syge dyr. Det kan dreje sig om røntgen, blodprøver, kontrastundersøgelser, sårpleje og forbindingsskift, væske- og ernæringsterapi mm.

Selv om vi gør vores bedste, for at dit dyr har det godt under opholdet på Aakirkeby Dyreklinik, er vi godt klar over, at det hellere vil være hjemme hos sin ejer. Derfor udskriver vi dyret, så snart vi synes, det er forsvarligt, hvilket i langt de fleste tilfælde vil sige sidst på eftermiddagen samme dag. Ved afhentningen vil du blive informeret om dagens forløb og resultatet af undersøgelserne. Vi giver vejledning i eventuel efterbehandling, og der aftales ofte en tid til kontrol her på klinikken. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os, også efter dit dyr er kommet hjem.

Udskriv siden