Flåter

png
flåter

og flåtbårne sygdomme

Flåter ses hyppigt på dyrene i sommerhalvåret, og antallet af flåter har været stigende de seneste år. Den voksne hun-flåt finder et værtsdyr og bider sig fast, hvor hun sidder 8-12 dage og suger blod. Størrelsen kan variere fra få millimeter til 2 centimeter, afhængigt af hvor meget blod hun har suget. Flåterne kan bære på forskellige alvorlige sygdomme, der kan overføres til dyret.
Symptomer på sygdom opstår ikke nødvendigvis i forbindelse med flåtbiddet.  

Finder du en flåt på dit dyr, bør den fjernes hurtigst muligt.

Vi anbefaler forebyggende flåtbehandling i hele sommerhalvåret

Forebyggende midler kan fås som pipetter, tyggetabletter og halsbånd til både hund og kat, og er oftest et kombinationspræparat der også forebygger lopper

Anaplasmose

Anaplasmose, der skyldes bakterien Anaplasma spp., er udbredt i hele Europa, og overføres fra flåten når den bider fast på dyret. Det menes, at Anaplasma overføres 24-48 timer efter at flåten har bidt sig fast.

Sygdomstegn
Fra flåtbiddet, til symptomer er ca. 7-14 dage. Hvis infektionen forårsager sygdom, er symptomerne ofte uspecifikke, og kan strække sig over en længere periode. Symptomerne kan vise sig ved høj feber, sløvhed og nedsat appetit. Blødninger, enten som frisk blod fra kropsåbninger, blå mærker, eller sort afføring kan også opleves.

Borrelia

Smitte med bakterien Borrelia Burgdorferi kan udvikle sig til sygdommen borreliose. Der er stor forskel på udbredelsen af bakterien, men den ses ikke hyppigt på Bornholm. Det menes, at Borrelia overføres fra flåten indenfor 12-24 timer.

Sygdomstegn
Hvis der udvikles sygdom, ses symptomerne typisk 2-18 uger efter flåtbiddet, og viser sig som feber og træthed, halthed og usikker gang, samt påvirkning af nervesystemet.

 

DanishEnglish