• Home
  • Medicinhåndtering

Medicinhåndtering

png

 Udlevering af medicin skal altid ske på baggrund af en stillet diagnose, samt et klinisk kendskab til hesten. 

Derfor kan vi ikke udlevere medicin til dyr, vi ikke har set.
Dyr i langtidsbehandling skal tilses jævnligt, så vi kan vurdere, om behandlingen skal fortsættes og om der skal ændres i præparat eller dosis.

For at stille en diagnose om indvoldsorm, kan gødningsprøver indleveres på klinikken, og en eventuel behandling kan herefter opstartes

Medicinhåndtering ved behandling af heste

 

​Dyreejere og deres medhjælpere, som skal anvende veterinærmedicin til produktionsdyr, skal have gennemført et godkendt kursus i håndtering af veterinære lægemidler. Se her om det også gælder for dig.
 
Det gælder også hesteejere, der har heste, som ikke er udelukkede fra konsum.
 
Du behøver ikke tage kurset hvis:
–  Du før 1. februar 2007 har haft mere end seks måneders sammenhængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse i en besætning, herunder erfaring med at give lægemidler til dyr.
– Du er hesteejer, og dine heste er udelukket fra konsum.

DanishEnglish