• Home
  • Håndtering efter sygdom hos kaniner

Håndtering efter sygdom hos kaniner

png
Håndtering efter

sygdom hos kaniner

VHD (viral haemorrhagic disease) skyldes et calicivirus og rammer kaniner og harer.
 
Kaniner der smittes med VHD mister typisk appetitten, får feber og hurtig vejrtrækning og eventuelle blødninger fra alle kropsåbninger. Dødeligheden er høj, og ses indenfor 48 timer.
VHD kan også optræde uden symptomer, og giver anledning til pludselige, uforklarlige dødsfald. 
VHD smitter ved direkte kont​​akt mellem kaniner eller, eller via skind, uld, forurenet fodtøj, vand, foder, seler osv. 
 
Virusset er meget hårdført, og tåler både høje temperaturer samt nedfrysning. Ved stuetemperatur kan det overleve 105 dage. 
 
VHD kan ikke helbredes.
Man kan dels forebygge ved at lade sin kanin vaccinere årligt, samt ved at holde god hygiejne i og omkring burene. 

Dyr under 8 uger gamle er ret modstandsdygtige overfor VH​D. I enkelte tilfælde kan ældre kaniner overleve sygdommen. Disse kaniner vil virke raske, men vil kunne udskille virus i op til 42 dage efter endt sygdom.

DanishEnglish